Naturlig

Vi bruker effektive ingredienser fra naturen, økolgiske oljer og ingen skadelige kjemikalier.

Skånsom

Produkter som er skånsomme for deg som bruker dem uten at det går på bekostning av effektivitet.

Miljøsertifisert

Vi sertifiseres av en tredjepart slik at du kan være sikker på at På Stell et godt valg for miljøet.

Naturlige ingredienser

Vi har god erfaring med at det ikke er nødvendig med sterke, skadelige kjemikalier for å holde tingene dine og hjemmet ditt rent. Vi velger ingredienser med omhu for å oppnå høyest mulig grad av naturlig opprinnelse samtidig som vi sikrer best mulig effektivitet. På denne måten tar vi sammen vare på et godt innemiljø, rent hav og natur og gode miljøvalg for en mer bærekraftig verden.

Miljøsertifisering

Vi mener det er viktig å bli ettergått i sømmene for å dokumentere at På Stell er et miljøvennlig og bærekraftig alternativ. Ikke bare for deg som forbruker, men også når vi utvikler produkter slik at vi vet at vi lager noe som ikke går på bekostning av naturen.


Vår produktutvikling er en kontinuerlig prosess for hele tiden å søke optimale naturlige ingredienser som kan sertifiseres. Vi har valgt ECOCERT som primært sertifiseringsorgan på grunn av deres strenge og anerkjente fokus på kontroll av naturlige produkter med minst mulig miljøavtrykk. Vi tilstreber å få alle produkter inn under samme sertifisering.

ECOCERT’s krav til sertifisering betyr at man kan garantere miljøvennlige produksjons- og  foredlingsprosesser, fremme bruk av naturlige eller økologiske ingredienser, ansvarlig forvaltning av naturressurser og forbud mot de fleste petrokjemiske ingredienser.


Det er en svært omstendelig prosess, og de kontrollerer alt fra råvarer til emballasje, hvor bærekraftig ansatte kommer seg på jobb, kvaliteten på vannet, metoder for resirkulering, hvordan maskiner vaskes og en hel mengde andre ting. Det totale bildet for miljøavtrykk og bærekraft skal vurderes. 

Resirkulering

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre alle prosesser og produkter så miljøvennlige som mulig, også når det kommer til emballasje. Der vi må bruke plast forsøker vi å bruke 100% resirkulert, og der vi kan unngå plast gjør vi dette. Vi tenker at det er viktig at emballasjen kan resirkuleres og er derfor medlem av Grønt Punkt.

FN’s bærekraftsmål

Som bedrift har vi valgt ut tre av FNs 17 bærekraftsmål, som vi har med oss i alt vi gjør. Vi mener dette er målene vi konkret kan bidra til, fra hvert eneste produkt i hele produksjonlinjen, all emballasje og frakt ut til forhandlere til bruk hos deg som kunde.